PLASTİK VE KAUÇUK

Amonyum Asetat, Ammonium Acetate
Formül : NH4CH3CO2
Cas No : 631-61-8
Formu : Sıvı
Ambalaj : Bidon
Amonyak, Amonyum Hidroksit, Susuz Amonyak, Ammonia, Ammonium Hydroxide
Formül : NH4OH
Cas No : 1336-21-6
Ambalaj : Bidon
Alüminyum Hidroksit
Formül : Al(OH)3
Cas No : 21645-51-2
Sinonim : Aluminium Hydroxide
Formu : Katı
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Benzoik Asit, Benzoic acid, E 210, Phenylmethanoic acid, Carboxybenzene, Dracylic acid
Formül : C7H6O2
Cas No : 65-85-0
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Bentonit, Sodyum Bentonit, Kalsiyum Bentonit, Potasyum Bentonit, Bentonite
Formül : Al2O34SiO2H2O
Cas No: 1302-78-9
Ambalaj : 50 Kg. Torba
Çinko Oksit, Zinc Oxide, Calamine, Kalamin
Formül : ZnO
Cas No: 1314-13-2
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Çinko Stearat 
Formül : C36H70O4Zn
Cas No : 557-05-1
Sinonim : Zinc Stearate
Formu : Katı
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Kalsiyum Karbonat, Calcium monocarbonate, Carbonic acid calcium salt
Formül : CaCO3
Cas No: 471-34-1
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Kalsiyum Nitrat  Calcium dinitrate, Nitric acid calcium salt Calcium (II) nitrate
Formül : Ca(NO3)2
Cas No : 10124-37-5
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Kloroparafin, Klor parafin, Chlorinated paraffin, chloroparrafin
Formül : C15H26CI6
Cas No : 85535-84-8
Ambalaj : 250 Kg. Varil
Parafin, Parrafin, Paraffinwaxfume, Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, Katı parafin, Paraffinum Liquidum, Likit Parafin, Sıvı Parafin
Formül : CnH2n+2 n=24~36
Ambalaj : 200 Kg. Varil
Parafin  Parrafin, Paraffinwaxfume, Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes, Katı parafin
Formül : CnH2n+2 n=24~36
Ambalaj : 25Kg. Varil
Reçine , Kolofon
Formül : C19H29COOH
Cas No : 8050-09-7
Formu : Sıvı
Ambalaj : 225 Kg. Varil
Potasyum Persülfat, potassium peroxydisulfate, potassium perdisulfate
Formül : K2S2O8
Cas No : 7727-21-1
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Tetrasodyum Pirofosfat, TSPP,SODIUM TETRAPYROPHOSPHATE, Pyrophosphoric acid tetrasodium salt
Formül : Na4P2O7
Cas No : 7722-88-5
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Sodyum Stearat, Octadecanoic acid sodium salt,Sodium octadecanoate
Formül : NaC18H35O2
Cas No : 7822-16-2
Ambalaj : 20 Kg Torba
Sodyum Tripolifosfat, STTP, Sodium tripolyphosphate, Sodyum trifosfat, Sodium triphosphate
Formül : Na5P3O10
Cas No : 7758-29-4
Ambalaj : 25 Kg Torba
Sorbitol, Cystosol,Diakarmon,Cholaxine,Hexahydric alcohol
Formül : C6H14O6
Cas No : 50-70-4
Ambalaj : 270 Kg Varil
Stearik Asit, Stearic Acid, Fatty acid C18, Hydrofol acid 15, Stearophanic acid, Octadecanoic acid
Formül : C18H36O2
Cas No : 57-11-4
Ambalaj : 25 Kg. Torba
Üre Formaldehit 
Formu : Katı
Ambalaj : 25 Kg Torba